AIP

VFR AD 4 EPKP -1(24 JUL 2014)

VFR AD 4 EPKP – 3 (17 OCT 2013)

VFR AD 4 EPKP – 4 (17 OCT 2013)

VFR AD 4 EPKP – 5 (17 OCT 2013)

VFR AD 4 EPKP – 6 (24 MAY 2014)

Dane zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane w celach operacyjnych.
Oświadczamy, że nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody z tytułu posłużenia się zamieszczonymi informacjami, materiałami, artykułami lub elementami graficznymi, jak również nie gwarantuje ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.
Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych na stronach tej domeny, należy je najpierw zweryfikować na podstawie stosownych publikacji lotniczych.

The information contained on this website is for information purposes only and shall not be used for operational purpose.
Aeroklub Kraklowski shall not be liable for any damages or injury sustained in consequence of the use of provided information, materials, articles or graphic elements and shall not guarantee their accuracy, completeness, correctness, and timeliness.
Prior to taking any actions based on the information contained in the domain pages please check it against appropriate Aeronautical Publication.