Zarząd sekcji

Wojciech Bochniak – Przewodniczący

Andrzej Gawor – Wiceprzewodniczący

Tomasz Słaboń – Członek Zarządu