Strefy i punkty zwrotne

Pliki stref szybowcowych

Plik Opis
21_JUL_2016_EPKP_Pas_25.txt Używamy gdy jest aktywny pas 25 w Balicach (niskie strefy)
21_JUl_2016_EPKP_Pas_07.txt Używamy gdy jest aktywny pas 07 w Balicach (wysokie strefy)
  • Punkty zwrotne w formacie SeeYou – pobierz plik .cup