Walne Zgromadzenie Członków AK – zawiadomenie

Serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków AK

Pierwszy termin Walnego Zgromadzenia: 19 maj 2018, godzina 8.00, miejsce Muzeum Lotnicwa Polskiego, Al. Jana Pawła II 39, Kraków

Drugi termin Walnego Zgromadzenia: 19 maj 2018, godzina 8.30, miejsce Muzeum Lotnictwa Polskiego, Al. Jana Pawła II 39, Kraków

Proponowana agenda zgromadzenia