Wilco – Weekend z Angielskim – Zgłoszenie

 Aeroklub Krakowski oraz Przegląd Lotniczy ma zaszczyt zaprosić Was do uczestnictwa w Wilco – Weekend z Angielskim.

Czeka Was moc niezapomnianych wrażeń!

W programie między innymi symulacje wg scenariuszy przygotowanych przez kontrolerów ruchu lotniczego Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków Balice. Przygotowaliśmy dla Was ćwiczenia, ale także spotkania z ekspertami z FIS Kraków. W planach wieczorna integracja, a także konkurs.

 

Warunkiem uczestnictwa w Wilco -Weekend z Angielskim jest uiszczenie opłaty zgłoszeniowej na konto Aeroklubu Krakowskiego. W tytule uprzejmie prosimy umieścić: „Szkolenie z lotniczej komunikacji w języku angielskim”.  Nr konta: Bank BGŻ, 67 2030 0045 1110 0000 0398 1040.

Wysokość opłat:

 • do 25.07 wysokość opłaty – 199 PLN/os.,
 • po 25.07 – wysokość opłaty – 399 PLN/os.

 

Biuro AK skontaktuje się z Wami w celu potwierdzenia zgłoszenia.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na biuro@aeroklubkrakowski.pl

Do zobaczenia wkrótce!

Wilco!

 

Organizatorzy:

 
[Klauzula informacyjna]
W związku z wyrażoną/ymi  zgodą/ami na przetwarzanie danych osobowych informujemy, że:
 1. [Administrator Danych Osobowych] Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Aeroklub Krakowski z siedzibą w Krakowie, adres: Al. Jana Pawła II 17, 30-969 Kraków, posiadające NIP: 682-10-01-920, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000110651 (dalej jako „Administrator” lub „Stowarzyszenie AEROKLUB KRAKOWSKI”), adres e-mail: rodo@aeroklubkrakowski.pl, tel. 12 287 04 70,
 2. [Cel] Dane osobowe będą przetwarzane w celu wyrobienia imiennego identyfikatora, a następnie korzystania z ww. identyfikatora dla dopuszczenia udzielającego zgodę do poruszania się po terenie dostępnym dla Administratora oraz w komunikacji wewnętrznej w ramach Stowarzyszenia AEROKLUB KRAKOWSKI.
 3. [Odbiorcy] Odbiorcami Twoich danych osobowych są partnerzy biznesowi Administratora, w tym dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, m.in. dostawcy usług informatycznych oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.
 4. [Okres przechowywania] Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody, jednak nie dłużej niż przez okres eventu Wilco – Weekend z Angielskim. 
 5. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody/zgód nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wyrobienia karty identyfikacyjnej na event Wilco – Weekend z Angielskim. 
 8. [Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego] Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 9. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.