OGŁOSZENIE: przetarg nieograniczony na sprzedaż wyciągarki szybowcowej TUR-B-2

11.07.2017

Zarząd Aeroklubu Krakowskiego ogłasza przetarg nieograniczony  na sprzedaż wyciągarki szybowcowej.

  1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż wyciągarki szybowcowej, jednobębnowej napędzanej silnikiem spalinowym z zapłonem samoczynnym

DANE TECHNICZNE

Klasa:                         bębnowa

Grupa:                        samojezdna

Model:                        TUR-B-2

Nr fabryczny:             004/1034

Znaki rozpoznawcze: W-207

Rodzaj nadwozia:       Metalowe Odkryte

Całkowita długość:    5880 mm

Całkowita szerokość  2380 mm

Ilość miejsc siedzących:2

Całkowity ciężar /z paliwem, wyposażeniem i obsługą/ : 5020 kg

Ciężar własny             4770kg

Ilość osi:                     2 napędzana tylna

Rozstaw osi:               3400mm

Rozstaw kół przednich: 1930 mm

Rozstaw kół tylnych: 1530 mm

Prześwit minimalny:  320 mm

Wznios haka holowniczego: 800 mm

Ogumienie:                8,25-20“

Zawieszenie przednie i tylne kół oraz układ kierowniczy i hamulcowy z samochodu „STAR 29”

Zespół napędowy:

Silnik typ SW 680/50 moc 185kW z zapłonem samoczynnym

Przekładnia hydrokinetyczna ZM-151

Skrzynia         ilość biegów 5+wsteczny

Zespół ciągowy:

Ilość bębnów do nawijania linki ciągowej: 1

Ilość linki ciągowej: 1800 mb

Nożyce: sprężynowe

  1. Oferty należy składać do 31.07.2017r w formie pisemnej w biurze Aeroklubu Krakowskiego na Lotnisku Pobiednik Wielki 32-125 Wawrzeńczyce lub w formie elektronicznej na adres  e-mail: biuro@aeroklubkrakowski.pl. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do biura lub na serwer poczty elektronicznej Aeroklubu.
  2. Organizator przetargu odrzuci oferty:

1) nie zawierające dostatecznych informacji o oferencie, w tym jego danych adresowych,

2) złożone przez pełnomocników bez załączonego dokumentu pełnomocnictwa,

3) złożone po terminie lub bez zachowania określonej w ogłoszeniu formy.

  1. Oferty będą oceniane wyłącznie pod kątem zaoferowanej ceny.
  2. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zakończenia przetargu bez wyłonienia zwycięskiej oferty bez podania przyczyn.
  3. Inne niż zawarte w niniejszym ogłoszeniu informacje dotyczące wyciągarki można uzyskać w siedzibie Aeroklubu Krakowskiego na Lotnisku Pobiednik Wielki 32-125 Wawrzeńczyce, telefonicznie lub mailowo. Oględziny wyciągarki są możliwe po wcześniejszym umówieniu terminu w biurze Aeroklubu.
  4. W razie wybrania zwycięskiej oferty umowa zostanie zawarta z chwilą, gdy do uczestnika przetargu (oferenta) dotrze oświadczenie organizatora o wyborze oferty w taki sposób, że będzie mógł zapoznać się z jego treścią.
  5. Od chwili zawarcia umowy zwycięzca przetargu będzie zobowiązany do odebrania zakupionej wyciągarki w terminie 14 dni. W tym samym terminie jest on zobowiązany do uiszczenia zaoferowanej ceny na rachunek Aeroklubu numer: 67 2030 0045 1110 0000 0398 1040. Nie wywiązanie się z wyżej określonych zobowiązań będzie skutkowało naliczaniem odsetek za opóźnienie płatności oraz opłaty za przechowanie sprzętu w wysokości jak za hangarowanie samolotu. Nabywca nie może żądać wydania wyciągarki przed uznaniem całej ceny na rachunku Aeroklubu lub jej uiszczeniem gotówką w kasie.
  6. Odpowiedzialność organizatora przetargu z tytułu rękojmi jest ograniczona w maksymalnym dopuszczalnym prawem zakresie.

Wyciagarka

COOKIES Ciasteczka

Niniejsza strona www wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do rozszerzenia swojej funkcjonalności. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie na swoim urządzeniu.

Areoklub Krakowski