Rejestracja

Rejestrujesz się na unikatowe wydarzenie: Wilco – Weekend z Angielskim, które odbędzie się 25.07.2020 (sobota) na lotnisku Aeroklubu Krakowskiego Pobiednik Wielki.

Spodziewaj się symulacji, ćwiczeń na ziemi i w powietrzu w rewelacyjnej lotniczej atmosferze! A to wszystko pod czujnym okiem ATC i przy współpracy z FIS Kraków. Do zobaczenia!

Cena: 349zł

Cena obejmuje:

  • całodzienne symulacje lotnicze w języku angielskim z udziałem ATC Kraków Airport
  • wykłady specjalistów z FIS Kraków,
  • materiały pomocnicze,
  • catering.

Wpłat można dokonywać na konto AK: Bank BGŻ, 67 2030 0045 1110 0000 0398 1040
Tytuł przelewu: Wilco – Weekend z Angielskim

Alternatywna data (zależna od warunków pogodowych) to 08.08.2020.

Organizatorzy: Aeroklub Krakowski i Przegląd Lotniczy

Formularz zgłoszeniowy

* Pola wymagane

Ochrona danych osobowych

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Twoich danych osobowych jest Aeroklub Krakowski z siedzibą w Krakowie, adres: Al. Jana Pawła II 17, 30-969 Kraków, NIP: 682-10-01-920, stowarzyszenie rejestrowe wpisane do rejestru stowarzyszeń oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000110651, NIP: 6821001920, REGON: 350183699 (dalej jako „Administrator”), adres e-mail: rodo@aeroklubkrakowski.pl, tel. 12 287 04 70.

[Cel] Administrator przetwarza Twoje dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapisania Cię na szkolenie wybrane przez Ciebie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej oraz w celu prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji w tym przedmiocie.

[Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celu (w tym dostawcy oprogramowania pomocniczego, którym Administrator powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych) oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.

[Okres przechowywania] Twoje dane będą przetwarzane do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do obsługi zgłoszenia oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (m.in. podatkowego) lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Po tym czasie Twoje dane zostaną usunięte.

[Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji Twojego zgłoszenia i zapisania Cię na wybrane szkolenie oraz do dalszego kontaktu w tym zakresie.

[Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu.

COOKIES Ciasteczka

Niniejsza strona www wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do rozszerzenia swojej funkcjonalności. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie na swoim urządzeniu.

Areoklub Krakowski