Paliwo Jeta-A1 dostępne na Stacji paliw EPKP!

Cennik

* Pozostały cennik wchodzi w życie od 01.03.2024 r.

* W przypadku osób niezrzeszonych lub niewykonujących lotów szkolnych, treningowych i wyczynowych stawki powyższe nalezy powiększyć o 23% VAT

Wpłaty z tytułu składek członkowskich należy uiszczać na indywidualne przypisane konto które można znaleźć w echronometrażu oznaczone jako „Składki AK”

Opłaty z tytułu działalności statutowej należy wpłacać na indywidualne przypisane konto które można znaleźć w echronometrażu oznaczone jako „Wpłaty na działalność statutową”

Regulamin Opłat Aeroklubu Krakowskiego

 

CENNIK AEROKLUBU KRAKOWSKIEGO DLA OSÓB FIZYCZNYCH SEZON LOTNICZY 2024/2025

Ceny podane w niniejszym cenniku są cenami brutto, przy czym z uwagi na brzmienie art. 43 ust. 1 pkt 32 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535, ze zm.), niektóre pozycje objęte cennikiem podlegają zwolnieniu z VAT.

Informacje zawarte w cenniku nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące aktualnych cen i stawek opłat dotyczących pozycji wyszczególnionych w cenniku można uzyskać w biurze AK.

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
Wpisowe Roczna Składka Członkowska
Składka modelarska 100 zł 600 zł
Składka szybowcowa 100 zł 1440 zł
Składka samolotowa 100 zł 2388 zł
Składka junior (do 18 r.ż.) 0 zł 10 zł
Pozostałe sekcje 100 zł 2388zł
Krakowski Klub Seniorów Lotnictwa (jako stowarzyszenie)  

0 zł

 

0 zł

 

SZKOLENIA TEORETYCZNE
CENA ULGOWA

(dla uczniów i studentów do 26rż)

 

CENA NORMALNA

Samolotowe PPL(A), LAPL(A), UAPL 2000 zł 2500 zł
Szybowcowe SPL 1200 zł 1500 zł
Indywidualne – jęz. PL brak 10000 zł
Indywidualne – jęz. ANG brak 12000 zł

 

SZKOLENIA SAMOLOTOWE PRAKTYCZNE
PPL(A) C152 39 996 zł
PPL(A) TECNAM P2008JC 39 996 zł
PPL(A) C172 47 700 zł
LAPL(A) C152 27 600 zł
LAPL(A) TECNAM P2008JC 27 600 zł
UAPL Aeroprakt A-22L2 18 200 zł
VFR NOC C152 5 250 zł
VFR NOC TECNAM P2008JC 5 250 zł
VFR NOC C172 6 200 zł

 

SZKOLENIA SAMOLOTOWE PRAKTYCZNE – w jęz. ANG
PPL(A) C152 40 998 zł
PPL(A) TECNAM P2008JC 40 998 zł
PPL(A) C172 48 700 zł
LAPL(A) C152 28 300 zł
LAPL(A) TECNAM P2008JC 28 300 zł
VFR NOC C152 5 250 zł
VFR NOC TECNAM P2008JC 5 250 zł
VFR NOC C172 6 200 zł

 

SZKOLENIE SZYBOWCOWE PRAKTYCZNE
Podstawowe 6 690 zł
Pakiet Celność 2 190 zł
Pakiet Hol 4 190 zł
Pakiet Termika 5 990 zł

 

SZKOLENIE SAMOLOTOWE – PAKIETY DOSZKALAJĄCE

PAKIET 1h PPL(A) LAPL(A) UAPL
Samolot C152 888 zł 888 zł
Samolot C172 1056 zł
 

Samolot Tecnam 2008JC

 

888 zł

 

888 zł

 

Aeroprakt A-22L2 650 zł

 

PAKIET 5h PPL(A) LAPL(A) UAPL
Samolot C152 4 200 zł 4 200 zł
Samolot C172 5016 zł
Samolot Tecnam 2008JC 4 200 zł 4 200 zł
Aeroprakt A-22L2 3 050 zł

 

PAKIET 10h PPL(A) LAPL(A) UAPL
Samolot C152 7 992 zł 7 992 zł
Samolot C172 9 504 zł
Samolot Tecnam 2008JC 7 992 zł 7 992 zł
Aeroprakt A-22L2 5 850 zł

 

 

CENY WYNAJMU SAMOLOTU MAULE

 

Składka

samolotowa

 

Składka

szybowcowa

Składka modelarska i niezrzeszeni
Hol samolotem Maule M-7-235C 1 569 zł 1 569 zł 1 869 zł
Loty PIC samolotem Maule M-7-235C / 1h  

1 569 zł

 

1 869 zł

 

1 869 zł

Szkolenie PIC do uprawnienia HOL Maule M-7-235C / 1h  

1 569 zł

 

1 869 zł

 

1869 zł

 

Szkolenie instruktorskie FI(A) Cena
Szkolenie praktyczne Tecnam 23 500 zł
Szkolenie praktyczne C152 20 700 zł
Szkolenie instruktorskie FI(S)
Szkolenie teoretyczne 1500 zł
Szkolenie praktyczne 3000 zł

 

CENY LOTÓW DOSZKALAJĄCYCH dla PIC – LOTY DZIENNE (bez instruktora)
 

Składka samolotowa

 

Składka szybowcowa

Składka modelarska i niezrzeszeni
Samolot C152 / 1h 489 zł 831 zł 831 zł

 

Samolot C172 / 1h 591 zł 936 zł 936 zł
Samolot Tecnam 2008JC / 1h 510 zł 867 zł 867 zł
Samolot Aeroprakt A-22L2 / 1h 294 zł 499 zł 499 zł
Szybowiec / 1h 90 zł 90 zł 315 zł
Hol samolotem Gawron / 1h 1569 zł 1569 zł 1869 zł
Hol samolotem Aeroprakt / 1h 741 zł 741 zł 1869 zł
Instruktor samolotowy lub UL / 1h  

144 zł

 

174 zł

 

174 zł

Instruktor szybowcowy –

nadzór z kabiny / 1h

 

99 zł

 

99 zł

 

174 zł

Instruktor szybowcowy –

nadzór z ziemi / 1h

 

72 zł

 

72 zł

 

105 zł

Start za wyciągarką/ 1 szt. 37 zł 37 zł 64 zł

 

CENY LOTÓW DOSZKALAJĄCYCH dla PIC– LOTY NOCNE na EPKP (bez instruktora)
 

Składka samolotowa

 

Składka szybowcowa

Składka modelarska i niezrzeszeni
Samolot C152 / 1h 579 zł 921 zł 921 zł
Samolot C172 / 1h 681 zł 1 026 zł 1 026 zł
Samolot Tecnam 2008JC / 1h 600 zł 957 zł 957 zł

 

PAKIETY LOTÓW DOSZKALAJĄCYCH PIC – lotniska kontrolowane (komunikacja w jęz. ang)
 

BASIC 1 (EPKP +EPKK) –

2h

 

BASIC 2 (EPKP+EPRZ+EP ML) – 2h

 

Silver (EPKP

+LZKZ+LZTT) – 3h

 

Gold (EPKP

+EPWA+EPLL/EP KT/EPKK) – 4,5h

Samolot C152 1 240 zł 1 240 zł 1 850 zł
Samolot C172 1 550 zł 1 550 zł 2 300 zł 3 400 zł
Samolot Tecnam 2008JC 1 310 zł 1 310 zł 1 950 zł 2 900 zł

 

POZOSTAŁE OPŁATY
 

Składka

samolotowa

 

Składka

szybowcowa

Składka modelarska i niezrzeszeni
Opłata za operacje startu/lądowania samolotu/śmigłowca – MTOW < 1,5t  

0 zł

 

25,00 zł

 

25,00 zł

Opłata za operacje startu/lądowania samolotu/śmigłowca – MTOW > 1,5t  

0 zł

 

123 zł

 

123 zł

Opłata za komercyjną operację startu/lądowania  

123 zł

 

123 zł

 

123 zł

Opłata za operacje startu/lądowania

samolotu/śmigłowca dla korzystających ze stacji paliw

 

0 zł

 

0 zł

 

0 zł

 

Opłata za operacje startu/lądowania szybowca

 

0 zł

 

0 zł

 

25,00 zł

 

Opracowanie IPS

 

97 zł

 

97 zł

 

400 zł

 

 

KTP samoloty

Wg cennika (samolot + instruktor) Wg cennika (samolot + instruktor) Wg cennika (samolot + instruktor)
 

KTP szybowce

Wg cennika (szybowiec + instruktor) Wg cennika (szybowiec + instruktor) Wg cennika (szybowiec + instruktor)
 

Postój samolotu wielkości C152 w hangarze –

1 noc

 

110,70 zł

 

184,50 zł

 

184,50 zł

 

Postój samolotu wielkości C152 na płycie

lotniska – 1 noc

 

0 zł

 

61,5 zł

 

61,50 zł

 

Postój przyczepy szybowcowej na płycie

lotniska – 1 noc

 

0 zł

 

0 zł

 

61,50 zł

 

Postój / hangarowanie szybowca– 1 noc

 

110,70 zł

 

110,70 zł

 

184,50 zł

 

Składka samolotowa, szybowcowa, modelarska  

Niezrzeszeni

Wynajem miejsca w hangarze dwumiejscowym samolotu nie większego niż C152 – 1 miesiąc  

2091 zł

 

2091 zł

Wynajem miejsca w hangarze zbiorowym samolotu nie

większego niż C152 – 1 miesiąc

 

1217,70 zł

 

1217,70 zł

Wynajem miejsca na płycie postojowej lotniska samolotu nie większego niż C152 – 1 miesiąc  

369 zł

 

1 230 zł

Wynajęcie miejsca w hangarze dla zmontowanego szybowca – 1 miesiąc  

1217,70 zł

 

1 845 zł

 

LOTY WIDOKOWE
Szybowcem za wyciągarką 350 zł
Szybowcem na hol za samolotem Maule  

550 zł

Samolotem 15-20 min 350 zł
Samolotem 30-35 min 490 zł
Samolotem 60-65 min 950 zł

 

 

Jak oceniasz tą podstronę?

COOKIES Ciasteczka

Niniejsza strona www wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do rozszerzenia swojej funkcjonalności. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie na swoim urządzeniu.

Aeroklub Krakowski