Cennik

* Do dnia 01.04.2022 r. przedłużone zostały obecne składki członkowskie.

* Pozostały cennik wchodzi w życie od 01.03.2022 r.

Wpłaty z tytułu składek członkowskich należy uiszczać na indywidualne przypisane konto które można znaleźć w echronometrażu oznaczone jako „Składki AK”

Opłaty z tytułu działalności statutowej należy wpłacać na indywidualne przypisane konto które można znaleźć w echronometrażu oznaczone jako „Wpłaty na działalność statutową”

Regulamin Opłat Aeroklubu Krakowskiego

Wszystkie podane ceny są w kwotach netto.

Rodzaje składek członkowskich Wpisowe Roczna składka członkowska
Składka Modelarska 100,00 zł 600,00 zł
Składka Szybowcowa 100,00 zł 1 440,00 zł
Składka Samolotowa 100,00 zł 2 388,00 zł
Pozostałe Sekcje 100,00 zł 2 388,00 zł
Składka Junior (do 18 roku życia) 0,00 zł 10,00 zł
Krakowski Klub Seniorów Lotnictwa 0,00 zł 0,00 zł

 

Szkolenia
Składka Samolotowa
Cena
0% VAT*
Szkolenie samolotowe praktyczne
PPL(A) Samolot C152 36 900 zł
PPL(A) Samolot C172 46 900 zł
PPL(A) Samolot Tecnam 2008JC 39 990 zł
LAPL(A) Samolot C152 24 000 zł
LAPL(A) Samolot Tecnam 2008JC 25 700 zl
UAPL(L) Samolot Aeroprakt A-22L2 17 900 zł
Szkolenie VFR noc – teoria (5h) + praktyka (5h):
Samolot C152 4 999 zł
Samolot C172 6 099 zł
Samolot Tecnam 2008JC 5 199 zł
Szkolenie szybocowe praktyczne
Podstawowe 6 490,00 zł
Pakiet Celność 1 990,00 zł
Pakiet Hol 3 990,00 zł
Pakiet Termika 5 790,00 zł

 

SZKOLENIE TEORETYCZNE CENA PODSTAWOWA
*0% VAT
CENA Z ULGĄ
dot. uczniów i studentów do 26 r.ż.
Samolotowe:
PPL(A), LAPL(A), UAPL
2400 zł 1900 zł
Szybowcowe: SPL 1400 zł 1100 zł
Szkolenia indywidualne (w języku polskim oraz angielskim) Prosimy o kontakt z Biurem

 

*Cena 0% VAT – obowiązuje dla Członków AK wykonujących loty szkolne, treningowe i wyczynowe (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535, ze zm.))
Cena + 23% VAT – obowiązuje w pozostałych przypadkach

Pakiety doszkalające w ramach szkolenia praktycznego LAPL(A), UAPL oraz PPL(A). Pakiety obowiązują wyłącznie po wykorzystaniu pakietu szkoleniowego zgodnie z wcześniej zawartą umową. *Cena 0% VAT

PAKIET 1h PPL(A) LAPL(A) UAPL
Samolot C152 820 zł 820 zł
Samolot C172 1042 zł
Samolot Tecnam 2008JC 888 zł 888 zł
Aeroprakt A-22L2 640 zł
PAKIET 5h PPL(A) LAPL(A) UAPL
Samolot C152 3895zł 3895zł
Samolot C172 4950zł
Samolot Tecnam 2008JC 4220zł 4220zł
Aeroprakt A-22L2 3040zł
PAKIET 10h PPL(A) LAPL(A) UAPL
Samolot C152 7400zł 7400zł
Samolot C172 9400zł
Samolot Tecnam 2008JC 8000zł 8000zł
Aeroprakt A-22L2

 

Wynajem sprzętu – Członkowie
Składka Samolotowa Składka Szybowcowa Składka Modelarska i Niezrzeszeni
Cena z 1 godzinę
+ 0% VAT*
Sprzęt
Samolot C152 399,00 zł 714,00 zł 714,00 zł
Samolot C152 SP-IKS 675,00 zł ND ND
Samolot C172 597,00 zł 933,00 zł 933,00 zł
Samolot Tecnam 2008JC 438,00 zł 882,00 zł 882,00 zł
Samolot Aeroprakt A-22L2 279,00 zł 423,00 zł 423,00 zł
Hol samolotem Gawron 1 569,00 zł 1 569,00 zł 1 869,00 zł
Hol samolotem Aeroprakt A-22L 297 zł 297,00 zł 930,00 zł
Szybowiec 78 zł 78,00 zł 303,00 zł
Start za wyciągarką 35,00 zł 35,00 zł 60,00 zł
Instruktorzy
Instruktor samolotowy lub UL 111,00 zł 150,00 zł 150,00 zł
Instruktor szybowcowy – nazdzór z kabiny 81,00 zł 81,00 zł 150,00 zł
Instruktor szybowcowy – nadzór z ziemi 60,00 zł 60,00 zł 90,00 zł

*Cena + 0% VAT – obowiązuje dla Członków AK wykonujących loty szkolne, treningowe i wyczynowe (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535, ze zm.))

CENY WYNAJMU SPRZĘTU W PRZYPADKU LOTÓW NOCNYCH EPKP
SAMOLOT Składka samolotowa Składka szybowcowa Składka modelarska i niezrzeszeni
Samolot C152 486,00 zł 798,00 zł 798 zł
Samolot C152 SP-IKS 762,00 zł ND ND
Samolot C172 678,00 zł 1020,00 zł 1020,00 zł
Samolot Tecnam 2008JC 525,00 zł 969,00 zł 969,00 zł

 

Wynajem sprzętu – Pozostali
Cena z 1 godzinę
w tym 23% VAT
Sprzęt
Samolot C152 878,22 zł
Samolot C152 SP-IKS ND
Samolot C172 1 147,59 zł
Samolot Tecnam 2008JC 1 084,86 zł
Samolot Aeroprakt A-22L2 520,29 zł
Hol samolotem Gawron 2 298,87 zł
Hol samolotem Aeroprakt A-22L 1 143,90 zł
Szybowiec 372,69 zł
Start za wyciągarką 73,80 zł
Instruktorzy
Instruktor samolotowy lub UL 184,50 zł
Instruktor szybowcowy – nazdzór z kabiny 184,50 zł
Instruktor szybowcowy – nadzór z ziemi 110,70 zł

 

Nazwa Składka Samolotowa Składka Szybowcowa Składka Modelarska i Niezrzeszeni
Cena

+ 0% VAT

Cena

+ 23% VAT

Cena

+ 0% VAT

Cena

+ 23% VAT

Cena

+ 0% VAT

Cena

+ 23% VAT

Opłata za operacje startu lub lądowania – pas samolotowy  

0,00 zł

 

0,00 zł

 

12,20 zł

 

15,00 zł

 

12,20 zł

 

15,00 zł

Opłata za operacje startu lub lądowania – pas szybowcowy  

0,00 zł

 

0,00 zł

 

0,00 zł

 

0,00 zł

 

12,20 zł

 

15,00 zł

Start za wyciągarką 35,00 zł 43,05 zł 35,00 zł 43,05 zł 60,00 zł 73,80 zł
Opracowanie IPS (Indywidualny Program Szkolenia)  

97,00 zł

 

119,31 zł

 

97,00 zł

 

119,31 zł

 

400,00 zł

 

492,00 zł

KWT (Kontrola Wiedzy Teoretycznej) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 100,00 zł 123,00 zł
 

KTP Samoloty

wg cennika (samolot + instruktor) wg cennika (samolot + instruktor) wg cennika (samolot + instruktor) wg cennika (samolot + instruktor) wg cennika (samolot + instruktor) wg cennika (samolot + instruktor)
 

KTP Szybowce

wg cennika (szybowiec

+ instruktor)

wg cennika (szybowiec

+ instruktor)

wg cennika (szybowiec

+ instruktor)

wg cennika (szybowiec

+ instruktor)

wg cennika (szybowiec

+ instruktor)

wg cennika (szybowiec

+ instruktor)

Komercyjna opercja lotnicza 100,00 zł 123,00 zł 100,00 zł 123,00 zł 100,00 zł 123,00 zł
Postój samolotu w hangarze (nie większego niż C152) / 1 noc  

90,00 zł

 

110,70 zł

 

150,00 zł

 

184,50 zł

 

150,00 zł

 

184,50 zł

Postój samolotu na płycie lotniska (nie większego niż C152) / 1 Noc  

0,00 zł

 

0,00 zł

 

50,00 zł

 

61,50 zł

 

50,00 zł

 

61,50 zł

Postój przyczepy szybowcowej lub szybowca na płycie lotniska/ 1 Noc  

0,00 zł

 

0,00 zł

 

0,00 zł

 

0,00 zł

 

50,00 zł

 

61,50 zł

Postój przyczepy szybowcowej lub szybowca w hangarze / 1 noc  

90,00 zł

 

110,70 zł

 

90,00 zł

 

110,70 zł

 

150,00 zł

 

184,50 zł

 

 

Nazwa

Składka Samolotowa Składka Szybowcowa Składka Modelarska  

Niezrzeszeni

Cena

+ 0% VAT

Cena

+ 23% VAT

Cena

+ 0% VAT

Cena

+ 23% VAT

Wynajęcie miejsca w hangarze dwumiejscowym samolotu (nie większego niż 152) / miesiąc  

 

1 700,00 zł

 

 

2 091,00 zł

 

 

1 700,00 zł

 

 

2 091,00 zł

Wynajęcie miejsca w hangarze zbiorowym samolotu (nie większego niż C152) / miesiąc  

 

990,00 zł

 

 

1 217,70 zł

 

 

990,00 zł

 

 

1 217,70 zł

Wynajęcie miejsca na płycie postojowej lotniska samolotu (nie większego niż C152) / miesiąc  

 

300,00 zł

 

 

369,00 zł

 

 

1 000,00 zł

 

 

1 230,00 zł

Wynajęcie miejsca w hangarze dla zmontowanego szybowca / miesiąc  

990,00 zł

 

1 217,70 zł

 

1 500,00 zł

 

1 845,00 zł

 

Cena + 0% VAT – obowiązuje dla Członków AK wykonujących loty szkolene, treningowe i wyczynywe (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.

U. Nr 54, poz. 535, ze zm.))

Cena + 23% VAT – obowiązuje w pozostałych przypadkach

COOKIES Ciasteczka

Niniejsza strona www wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do rozszerzenia swojej funkcjonalności. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie na swoim urządzeniu.

Areoklub Krakowski