Paliwo Jeta-A1 dostępne na Stacji paliw EPKP!

Kontakt

Aeroklub Krakowski

Lotnisko Pobiednik Wielki 133
32-125 Wawrzeńczyce

 

Kontakt

Katarzyna Wszołek

email: katarzyna.wszolek@aeroklubkrakowski.pl

 

Małgorzata Charowska

email: malgorzata.charowska@aeroklubkrakowski.pl

 

Gabriela Hałoń

email: gabriela.halon@aeroklubkrakowski.pl

 

Klaudiusz Migas 

email: klaudiusz.migas@aeroklubkrakowski.pl

 

Paulina Waśniowska

email: paulina.wasniowska@aeroklubkrakowski.pl

Dane do faktury

Aeroklub Krakowski
ul. Wielicka 42/103
30-552 Kraków
NIP: 682-10-01-920

Biuro/Szkolenia

tel.: +48 733 778 804, +48 603 639 842
e-mail: biuro@aeroklubkrakowski.pl

Biuro czynne jest od Pon. do Nd.  w godz. 08:00-20:00

Szef Wyszkolenia

Łukasz Polowiec

+48 504 989 939

Numer konta

Bank BGŻ, 67 2030 0045 1110 0000 0398 1040

Akredytacja mediów

Wyróżniamy dwa rodzaje akredytacji: MEDIA, FOTO. Warunkiem przyznania akredytacji jest wypełnienie FORMULARZA AKREDYTACYJNEGO. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia o akredytację bez podania przyczyny. Formularz akredytacyjny powinien być wypełniony najpóźniej 1 września 2023 roku.

Akredytacje będzie można odebrać w dniu imprezy tylko w punkcie informacyjnym na terenie imprezy – Lotnisko Pobiednik Wielki 133, 32-125 Wawrzeńczyce. Akredytację może uzyskać tylko osoba pełnoletnia.

Akredytacja wydawana jest tylko i wyłącznie dla jednej osoby. Każda nowa osoba wymaga kolejnego zgłoszenia.

Akredytacja FOTO upoważnia do wejścia do strefy VIP między hangarami samolotowym i szybowcowym, strefy foto oraz na stojanki. Wejście na stojanki możliwe jest tylko z opiekunem wyznaczonym przez organizatora. Organizator wyznacza porę wejścia na stojanki i decyduje o długości jego trwania.

Akredytacja MEDIA upoważnia do wejścia do strefy VIP między hangarami samolotowym i szybowcowym oraz na stojanki.

Bezwzględnie wymagane jest, aby osoby chętne na wejście poza teren wydarzenia (stojanki, wystawa statyczna) posiadały ze sobą kamizelkę odblaskową. Wejście bez kamizelki nie będzie możliwe. Organizator nie dysponuje kamizelkami dla mediów. Na tereny stojanek nie będą również wpuszczane osoby pod wpływem alkoholu.

Ochrona danych osobowych

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Twoich danych osobowych jest Aeroklub Krakowski z siedzibą w Krakowie, adres: Al. Jana Pawła II 17, 30-969 Kraków, NIP: 682-10-01-920, stowarzyszenie rejestrowe wpisane do rejestru stowarzyszeń oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000110651, NIP: 6821001920, REGON: 350183699 (dalej jako „Administrator”), adres e-mail: rodo@aeroklubkrakowski.pl, tel. 12 287 04 70.

[Cel] Administrator przetwarza Twoje dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapisania Cię na szkolenie wybrane przez Ciebie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej oraz w celu prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji w tym przedmiocie.

[Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celu (w tym dostawcy oprogramowania pomocniczego, którym Administrator powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych) oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.

[Okres przechowywania] Twoje dane będą przetwarzane do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do obsługi zgłoszenia oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (m.in. podatkowego) lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Po tym czasie Twoje dane zostaną usunięte.

[Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji Twojego zgłoszenia i zapisania Cię na wybrane szkolenie oraz do dalszego kontaktu w tym zakresie.

[Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu.

Ochrona danych osobowych

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Twoich danych osobowych jest Aeroklub Krakowski, ul. Wielicka 42/103, 30-552 Kraków, NIP: 682-10-01-920, stowarzyszenie rejestrowe wpisane do rejestru stowarzyszeń oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000110651, NIP: 6821001920, REGON: 350183699 (dalej jako „Administrator”), adres e-mail: rodo@aeroklubkrakowski.pl, tel. 12 287 04 70.

[Cel] Administrator przetwarza Twoje dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapisania Cię na szkolenie wybrane przez Ciebie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej oraz w celu prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji w tym przedmiocie.

[Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celu (w tym dostawcy oprogramowania pomocniczego, którym Administrator powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych) oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.

[Okres przechowywania] Twoje dane będą przetwarzane do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do obsługi zgłoszenia oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (m.in. podatkowego) lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Po tym czasie Twoje dane zostaną usunięte.

[Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji Twojego zgłoszenia i zapisania Cię na wybrane szkolenie oraz do dalszego kontaktu w tym zakresie.

[Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu.

Jak oceniasz tą podstronę?

COOKIES Ciasteczka

Niniejsza strona www wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do rozszerzenia swojej funkcjonalności. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie na swoim urządzeniu.

Aeroklub Krakowski