Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Aeroklubu Krakowskiego | 27.03.2024 r. (środa)

2024-03-27

Drodzy Klubowicze! W załączniku przesyłamy zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Aeroklubu Krakowskiego, na dzień: 27.03.2024 r. (środa), na godz. 17:30 (I termin) oraz na godz. 18:00 (II termin),

które odbędzie się na terenie lotniska EPKP Pobiednik Wielki 133 (k. Krakowa)

Przedmiotem obrad będzie:

Przedstawienie przez Zarząd wniosku o wyrażenie przez Walne Zebranie Członków zgody na nabycie przez Lotnisko Pobiednik sp. z o.o. (spółkę ze 100% udziałem Aeroklubu Krakowskiego) środka trwałego: symulatora AL250.

Przedstawienie przez Zarząd wniosku o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Oferentem (hangar nr 2) umowy dzierżawy dotyczącej części nieruchomości – działki ewidencyjnej 60/5 (księga wieczysta nr KR1H/00008142/0) należącej do Aeroklubu Krakowskiego jako użytkownika wieczystego, na czas określony powyżej 10 lat z przeznaczeniem pod budowę hangaru lotniczego oraz ustanowienie na jego rzecz zabezpieczenia roszczeń wynikających z Umowy Dzierżawy – hipoteki umownej obciążającej prawo użytkowania wieczystego nieruchomość obejmującej działkę ewidencyjną 60/7 (księga wieczysta nr KR1H/00043579/9).

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 27 marca 2024 roku

Nadchodzące wydarzenia

Jak oceniasz tą podstronę?

COOKIES Ciasteczka

Niniejsza strona www wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do rozszerzenia swojej funkcjonalności. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie na swoim urządzeniu.

Aeroklub Krakowski