Paliwo Jeta-A1 dostępne na Stacji paliw EPKP!

List Prezesa do Członków AK

24.03.2014

Koleżanki i koledzy,

Z przyjemnością pragnę zakomunikować, że proces wydzielania się Aeroklubu Krakowskiego ze struktury Aeroklubu Polskiego
został zakończony. Od lutego 2014 r jesteśmy samodzielnym stowarzyszeniem.

Zgodnie z poprzednimi informacjami przekazywanymi Wam drogą mailową, oraz na spotkaniu informacyjnym, rozpoczęliśmy prace związane ze zmianą statutu. Statut, który odziedziczyliśmy po Aeroklubie Polskim jest bardzo przestarzały. Dla dalszego rozwoju Aeroklubu Krakowskiego potrzebny jest nowy, nowoczesny statut zgodny z ustawą o stowarzyszeniach. Zarząd Aeroklubu Krakowskiego przygotował projekt takiego statutu. Jego treść odzwierciedla według nas potrzeby Aeroklubu dotyczące zarządzania i funkcjonowania jako samodzielne stowarzyszenie. Jak ważny jest to dokument, myślę że nie trzeba nikogo przekonywać. Dlatego też pragniemy z jednej strony uniknąć błędów prawnych, ale też (i jest to moim zdaniem najważniejsze) zapewnić wszystkim członkom Aeroklubu Krakowskiego komfort i bezpieczeństwo. Pragniemy, aby każdy z nas mógł się wypowiedzieć na temat tego projektu i zaproponować swoje poprawki. Czas na konsultacje chcemy zakończyć 10 kwietnia 2014. Dlaczego proponujemy taką drogę? Uważamy, że tylko przejrzyste zasady działania mogą zaowocować sukcesem. Z jednej strony chcemy, aby każdy mógł się wypowiedzieć na temat statutu, a z drugiej strony statut musi stanowić pewną całość i nie może być przygotowywany w pośpiechu. Dlatego na Walnym Zgromadzeniu chcemy mieć przygotowany gotowy dokument który przegłosujemy. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z tym projektem i wyrażenia swojej opinii. Nie mogę obiecać, że wszystkie poprawki zostaną uwzględnione, ale na pewno wszystkie zostaną głęboko przeanalizowane.

Drugim tematem jakim musimy się zająć, są nowe władze Aeroklubu Krakowskiego. Jak już wcześniej informowaliśmy, chcemy aby nowe otwarcie w Aeroklubie Krakowskim dotyczące statusu prawnego zostało połączone z nowymi władzami. Ponieważ jest to bardzo ważny temat, pragniemy się do niego porządnie przygotować. Doświadczenia poprzednich zarządów pokazują, że kandydatury do władz zgłaszane w ostatniej chwili na Walny Zgromadzeniu często były „nietrafione”. Chcemy to zmienić. Dlatego też bardzo proszę wszystkie osoby chętne do pracy w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej o zgłaszanie swoich kandydatur. Prosimy o zawarcie w tym zgłoszeniu krótkiego CV, aby wszyscy członkowie mogli się z nim zapoznać i spokojnie wybrać „swoich” kandydatów na których będą głosować.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 10-04-2014 r.

Ja w tych wyborach nie będę kandydował, ale mam nadzieję, że wybierzecie na moje miejsce człowieka, który wraz z pozostałymi członkami władz poprowadzi ten Aeroklub we właściwym kierunku. Życzę Wam, a tak właściwie życzę Nam mądrych wyborów.

Podsumowując, pragnę przekazać kalendarz działań:

  • 10-04-2014 – zakończenie konsultacji projektu statutu oraz zgłoszeń do władz
  • 26-04-2014 – Walne zgromadzenie połączone ze zmianą statutu, wyborami do nowych władz Aeroklubu Krakowskiego i zatwierdzeniem bilansu za rok 2013.

Dla usprawnienia pracy, założyliśmy specjalną skrzynkę pocztową: statut@aeroklubkrakowski.pl
Bardzo proszę wszystkie uwagi dotyczące statutu oraz kandydatury do władz kierować na ten adres.

Z poważaniem.
Jacek Turczyński

Jak oceniasz tą podstronę?

COOKIES Ciasteczka

Niniejsza strona www wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do rozszerzenia swojej funkcjonalności. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie na swoim urządzeniu.

Aeroklub Krakowski