Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze 24.10.2021

30.09.2021

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

Na podstawie głosowania na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo – Wyborczym podjęto decyzję o przerwie w posiedzeniu i wznowienia go w terminie 24.10.2021r. na godz. 9:00 (pierwszy termin), 9:30 (drugi termin) na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego Al. Jana Pawła II 39, 31-864 w Krakowie.

Kontynuacja spotkania rozpocznie się od pkt. 9  do 26. Poniżej załączam agendę.

9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu AK z działalności Aeroklubu Krakowskiego.
10. Przedstawienie sprawozdania finanswego Aeroklubu Krakowskiego.
11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej AK.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu AK z działalności Aeroklubu Krakowskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aeroklubu Krakowskiego .
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ZArządowi AK.
15. Przedstawienie infromacji o zgłoszonych kandydatach do władz Aeroklubu Krakowskiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu AK.
17. Zgłoszenie i prezentacja kandydatów do Zarządu AK.
18. Wybór Prezesa ZArządu AK.
19. Zgloszenie i prezentacja kandydatów do Zarządu AK.
20. Wybory cżłonków Zarządu AK.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości czlonków Komisji Rewizyjnej AK.
22. Zgłoszenie i prezentacja kandydatów na członkó Komisji Rewizyjnej AK.
23. Wybory do Komisji Rewizyjnejn AK.
24. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
25. Podsumowanie Walnego Zgromadzenia AK.
26. Zamknięcie obrad.

COOKIES Ciasteczka

Niniejsza strona www wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do rozszerzenia swojej funkcjonalności. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie na swoim urządzeniu.

Areoklub Krakowski