Stacja Paliw

Stacja paliw jest czynna 7 dni w tygodniu od świtu do zmierzchu , po uprzednim powiadomieniu na numer telefoniczny
+48 535 549 324

AVGAS 100LL bez akcyzy – 6,16 zł netto (7,57 zł brutto)
AVGAS 100LL z akcyzą – 8,09 zł netto (9,95 brutto)

Formy płatności: gotówka lub karta.
Paliwo bez akcyzy wydawane jest tylko po okazaniu dokumentu AKC-PR .
Kopię dokumentu AKC-PR można przesłać przed planowanym tankowaniem drogą mailową na adres: biuro@aeroklubkrakowski.pl

Dodatkowo oprócz tankowania istnieje  możliwość hangarowania samolotu, na podstawie wcześniejszej rezerwacji telefonicznej, miejsce na stojankach są dostępne bez rezerwacji.

Serdecznie Zapraszamy .


Gas station

 The gas station is open 7 days a week from dawn to dusk, after notification to the telephone number+48 535 549 324
AVGAS 100LL -8,09 PLN netto (9,95 PLN brutto) (exchange rate around 2,40 PLN/EUR)

Payment: cash only in PLN, or card.

 In addition to refueling, there is the possibility of hangarowania aircraft, based on a prior reservation by phone, the place on the stalls are available without reservation.

Welcome