Stacja Paliw

Stacja paliw jest czynna 7 dni w tygodniu od świtu do zmierzchu , po uprzednim powiadomieniu na numer telefoniczny
+48 535 549 324

 

AVGAS 100LL  – bez akcyzy – 6,41 netto (7,88 brutto)

AVGAS 100LL  – z akcyzą – 8,36 netto (10,28 brutto)

 

Formy płatności: gotówka lub karta.
Paliwo bez akcyzy wydawane jest tylko po okazaniu dokumentu AKC-PR .
Kopię dokumentu AKC-PR można przesłać przed planowanym tankowaniem drogą mailową na adres: biuro@aeroklubkrakowski.pl

Dodatkowo oprócz tankowania istnieje  możliwość hangarowania samolotu, na podstawie wcześniejszej rezerwacji telefonicznej, miejsce na stojankach są dostępne bez rezerwacji.

Serdecznie Zapraszamy !


Gas station

The gas station is open 7 days a week from dawn to dusk, after notification to the telephone number:  +48 535 549 324
AVGAS 100LL  – 8,36 PLN netto (10,28 PLN with tax)

Payment: cash only in PLN, or card.

 

In addition to refueling, there is the possibility to use hangar, based on a prior reservation by phone, the place on the stalls are available without reservation.

Welcome