Cennik

Wszystkie opłaty należy wpłacać na konto : 67 2030 0045 1110 0000 0398 1040

MIESIĘCZNA SKŁADKA CZŁONKA AEROKLUBU KRAKOWSKIEGO
część dla Aeroklubu Polskiego

wpisowe członek zwyczajny
SEKCJA SAMOLOTOWA 100 zł 94 zł
SEKCJA SZYBOWCOWA 100 zł 60 zł
SEKCJA MODELARSKA 100 zł 40 zł
POZOSTAŁE SEKCJE 100 zł 50 zł

Niepracujący uczniowie i studenci do 25 roku życia płacą 50% składek członkowskich.

Za opłacenie składki członkowskiej za cały rok do końca lutego 2017 r. przysługuje rabat.

  • sekcja samolotowa – 1040 zł
  • sekcja szybowcowa – 640 zł
  • sekcja modelarska – 440 zł
  • pozostałe sekcje – 540 zł

Wpłaty prosimy kierować na konto Aeroklubu Krakowskiego
Bank BGŻ 67 2030 0045 1110 0000 0398 1040
treść przelewu: „składki AK 2017 – imię i nazwisko”

LOTY SZYBOWCOWE

Członkowie Aeroklubu Krakowskiego Osoby nie będące członkami Aeroklubu
Hol – opłata za 1 min 13 zł 20 zł
Hol za Aeropraktem 22L2 – opłata za 1 min 10 zł 15 zł
Godzina lotu szybowcem drewnianym – solo 40 zł 80 zł
Godzina lotu szybowcem laminatowym – solo 45 zł 85 zł
Godzina lotu szybowcem drewnianym – z instr. 70 zł 120 zł
Godzina lotu szybowcem laminatowym – z instr. 75 zł  125 zł
Start za wyciagarką 18 zł 30 zł
Użyczenie samochodu Aeroklubowego i wózka szybowcowego – opłata za 1 km. 1,5 zł 2 zł

– Pakiet 30h szybowca jednoosobowego 1000 zł (termin wykorzystania do końca danego roku kalendarzowego) 

– Dla osób spoza AK istnieje pakiet 60 min holu za samolotem.

   Koszt: 900 zł (płatne z góry, ważne przez rok)

– Członkowie AK,  którzy w trakcie lotu zdobyli wymaganie do uzyskania Srebrnej Odznaki (przelot, przewyższenie, długość lotu) zostaną zwolnieni z opłaty za start.

– Opracowanie IPS (Indywidualnego Programu Szkolenia) dla osób nie będących członkami AK – 200zł

 

LOTY SAMOLOTOWE

 

Samolot Członkowie AK uczący się do 25 r.ż.
od poniedziałku do piątku
Członkowie AK pon-niedz.
oraz  członkowie AK uczący się w soboty i niedzielę
Osoby nie będące członkami Aeroklubu
Tecnam P2008JC solo 440 zł 470 zł 500 zł
Tecnam P2008JC z instruktorem 520 zł 550 zł 580 zł
Cessna 152 solo 390 zł 420 zł 450 zł
Cessna 152 z instruktorem 470 zł 500 zł 530 zł
Aeroprakt 22L2 solo 250 zł 250 zł 300 zł
Aeroprakt 22L2 z instruktorem 330 zł 330 zł 380 zł

 

PAKIET GODZIN Członkowie AK Osoby spoza AK 
50 godz. C152 420 zł/godz. + 5 godz. (10% extra) =  21 000 zł/ 55 godz. 420 zł/godz. = 21 000 zł
100 godz. C152 420 zł/godz. + 12 godz. (10% extra) =  42 000 zł/ 112 godz. 400 zł/godz. = 40 000 zł
Pakiet 50h Tecnam 430 zł/godz. x 50 godz. = 21 500 zł 470 zł/godz. x 50 godz. = 23 500 zł
Pakiet 100h Tecnam 425 zł/godz. x 100 godz. = 42 500 zł 450 zł/godz. x 100 godz. = 45 000 zł

 

INNE OPŁATY

Składnik opłaty Członkowie Aeroklubu Krakowskiego oraz osoby uczestniczące w szkoleniu lotniczym w OSL AK Pozostali
KWT, egzaminy okresowe. 50 zł 70 zł
KTP, SEP(L) itp. odpowiednio jak dla lotów z instruktorem
Uprawnienia wpisywane do licencji, np. VFR Night. Samoloty C150/C152 530 zł

SZKOLENIE SAMOLOTOWE DO LICENCJI PILOTA SAMOLOTOWEGO TURYSTYCZNEGO PPL(A)

Szkolenie teoretyczne 1 500 zł
Szkolenie praktyczne – samolot C152 21 870 zł (płatność jednorazowa)
2 x 11 540 zł (płatne w dwóch ratach)
Szkolenie praktyczne samolot Tecnam P2008JC 24 120 zł (płatność jednorazowa)

2 x 12 670 zł (płatne w dwóch ratach)

SZKOLENIE SZYBOWCOWE (PODSTAWOWE)

Szkolenie teoretyczne 600 zł
Szkolenie praktyczne za wyciągarką 3 600 zł (płatność jednorazowa)
2 x 1 950 zł (płatne w dwóch ratach)
Szkolenie praktyczne za samolotem 5 000 zł (płatność jednorazowa)
2 x 2 650 zł (płatne w dwóch ratach)

SZKOLENIE SZYBOWCOWE (uzupełniające do licencji SPL)
podany ceny dotyczą Członków Aeroklubu Krakowskiego

Celność (max. 20 lotów (startów) za wyciągarką) 1 000 zł
Termika za samolotem (max. 10 lotów (startów) lub max. 10 h lotu) 2 100 zł
Nowy rodzaj startu – hol za samolotem (max. 15 lotów (startów)) 2 200 zł

Wpłaty prosimy kierować na konto Aeroklubu Krakowskiego

Bank BGŻ 67 2030 0045 1110 0000 0398 1040

treść przelewu: „Szkolenie – samoloty/szybowce

CENNIK USŁUG AEROKLUBU KRAKOWSKIEGO

Rodzaj usługi Kwota netto
Operacja niekomercyjna 0,00 zł
Operacja AOC 100 zł
Operacja usługowa 100 zł
Operacja szkolenia lotniczego 10 zł
Postój samolotu w hangarze – 1 noc 70 zł
Postój samolotu na stojance – 1 noc 50 zł
Postój samolotu na płycie w ciagu dnia 0,00 zł
Postój szybowca w przyczepie na parkingu- 1 noc 30 zł
Postój szybowca w przyczepie w hangarze- 1 noc 50 zł