Rezerwacja samolotów

WAGA!!!

Rezerwacja samolotu SP-KLO, SP-KCH w indywidualnych kontach pilotów w e-chronometrażu.

W związku z wdrożeniem systemu rezerwacji samolotów, prosimy zwrócić uwagę, iż zakładka planówka występuje dwukrotnie. Rezerwacja samolotów odbywa się jedynie w planówce.

Rezerwacje samolotów odbywają się pod linkiem:

Link tymczasowo niedostępny – prosimy kontaktować się bezpośrednio z instruktorami w tej sprawie.

Proszę koniecznie zapoznać się z instrukcją oraz regulaminem (zakładka w dokumencie Excel).

Uwaga: rezerwując samolot za pośrednictwem ww. systemu, pilot akceptuje fakt, że jego dane (imię i nazwisko) widoczne będą również dla innych użytkowników.

REGULAMIN WYNAJMU SAMOLOTÓW

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich pilotów licencjonowanych wykonujących loty na samolotach Aeroklubu Krakowskiego
 2. Regulamin ten określa tylko kwestie wynajmu samolotów, nie zwalnia pilota ze stosowania odpowiednich przepisów lotniczych w zakresie bezpieczeństwa lotu, eksploatacji statku powietrznego i in.
 3. Wynajem samolotu możliwy jest wyłącznie przy posiadaniu przedpłaty na loty.
 4. Wyhangarowanie oraz zahangarowanie samolotu może odbyć się wyłącznie w obecności mechanika lub instruktora.
 5. Pilot musi posiadać aktualną dokumentację, przechowywaną w aeroklubie (kopie licencji, orzeczenia med., KWT, KTP etc.)
 6. Pilot zobowiązany jest do poprawnego i kompletnego wypełnienia dokumentacji operacyjnej (tabela planowa, PDT, lista lotów i inne dokumenty jeżeli mają zastosowanie).

KORZYSTANIE Z GRAFIKU REZERWACJI:

 1. Aby dokonać rezerwacji należy zaznaczyć odpowiednie pola, złączyć je poleceniem „Scal komórki” (merge cells), a następnie używając drukowanych liter, umieścić w nich swoje nazwisko.
 2. W przypadku anulowania rezerwacji, proszę odwrócić złączenie komórek, przywrócić białe wypełnienie oraz odtworzyć główny obraz ramek (pionowe kreski-pełne godziny).
 3. Pilotów licencjonowanych proszę o używanie jednolitego koloru niebieskiego (patrz: informacja na stronie rezerwacji).
 4. W przypadku niedostępności samolotu, jego znaki nie będą widoczne w lewej kolumnie. Krótkie okresy niedostępności samolotu sygnalizowane będą znakiem „X”.
 5. Symbol „T” oznacza, że przed rezerwacją należy upewnić się telefonicznie o dostępności samolotu lub instruktora pełniącego nadzór operacyjny.
 6. W szczególnych przypadkach (zw. na duże natężenie lotów szkolnych), instruktor może zmodyfikować bądź usunąć rezerwację.
 7. Okno „uwagi” służy m.in. do przekazywania informacji.
 8. Przykładowa rezerwacja: dnia 02 SP-REL wynajęty jest od 09:30 do 13:00, a następnie od 14:00 do 16:00 (patrz: informacja na stronie rezerwacji).

W przypadku anulowania rezerwacji z winy pilota ( w przeciągu 24 h przed planowanym lotem) będzie naliczana dodatkowa opłata w wysokości 50 zł.

COOKIES Ciasteczka

Niniejsza strona www wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do rozszerzenia swojej funkcjonalności. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie na swoim urządzeniu.

Areoklub Krakowski