Zarząd sekcji

Sekcja samolotowa Aeroklubu Krakowskiego
Zarząd sekcji

Andrzej Godula – Przewodniczący
Barbara Białek – Wiceprzewodniczący
Krzysztof Waliłko – Skarbnik

Sprawozdanie z działalności sekcji samolotowej  z dnia 26.04.2019

Sprawozdanie z działalności sekcji samolotowej  za okres od 04.2015 do 09.2016